Informació Convocatòria Activitats Esportives Extraescolars 2023-2024

Us comuniquem que des del Consorci d’Osona de Serveis Socials s’obre la convocatòria d’ajuts d’activitats esportives extraescolar, que tenen per finalitat cobrir les despeses d’activitats esportives que es duguin a terme per infants de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar i pel curs 2023-2024 a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formen part de la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci https://ajuts.osonaacciosocial.cat/, directament als respectius ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Auditòrium – C/ Molí d’en Saborit, nº 2, 1er pis, Porta 3 – 08500 Vic. El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb el document d’inscripció de l’activitat, i si s’escau, del comprovant de pagament, és del 25 de setembre al 6 d’octubre de 2023.
Hi haurà dos terminis de justificació per presentar els comprovants de pagament dels ajuts:
- 15 de gener de 2024 (Despeses del període corresponents al 2023)
- 31 de maig de 2024 (Despeses del període corresponents al 2024)

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi. Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

  TRAM A TRAM B TRAM C
Llars d’un adult 11.840,60 € 7.893,73 € 4.933,58 €
Llars d’un adult i un infant 15.392,80 € 10.261,87 € 6.413,67 €
Llars d’un adult i dos infants 18.945,00 € 12.630,00 € 7.893,75 €
Llars de dos adults 17.760,90 € 11.840,60 € 7.400,38 €
Llars de dos adults i un infant 21.313,10 € 14.208,73 € 8.880,46 €
Llars de dos adults i dos infants 24.865,30 € 16.576,87 € 10.360,54 €
Llars de dos adults i tres infants 28.417,50 € 18.945,00 € 11.840,63 €
Per cada adult no contemplat 5.920,30 € 3.946,87 € 2.466,79 €

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  • Acreditació de familia nombrosa/monoparental
  • Sentència infant acolliment
  • Acreditació violència de gènere
  • Reconeixement d'almenys un 33% de discapacitat
  • Reconeixement grau de dependència

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a dijous de 9:00 h a 18:00 h i divendres de 9:00 h a 14:00 h o a través de ajuts@cssosona.cat