Informació convocatòria d’ajuts d’activitats d’estiu 2023

Us comuniquem que des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els Ajuntaments de la comarca d’Osona s’obre la convocatòria d’ajuts d’activitats d’estiu per a l’any 2023, que tenen per finalitat cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola, per a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formen part d’aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar:

El termini per a presentar la sol·licitud s’inicia el 22 de maig i finalitza el 2 de juny de 2023.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones sol·licitants dels ajuts han d’estar empadronats al municipi. Per a l’atorgament dels ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

UNITAT FAMILIAR TRAM A TRAM B TRAM C
Llars d’un adult 11.297,00 € 7.531,33 € 4.707,08 €
Llars d’un adult i un infant 14.686,00 € 9.790,67 € 6.119,17 €
Llars d’un adult i dos infants 18.075,10 € 12.050,07 € 7.531,29 €
Llars de dos adults 16.945,40 € 11.296,93 € 7.060,58 €
Llars de dos adults i un infant 20.334,50 € 13.556,33 € 8.472,71 €
Llars de dos adults i dos infants 23.723,60 € 15.815,73 € 9.884,83 €
Llars de dos adults i tres infants 27.112,60 € 18.075,07 € 11.296,92 €
Adult no contemplat 5.648,40 € 3.765,60 € 2.353,50 €

Els beneficiaris del tram A hauran de complir, a banda del criteri econòmic, algun dels criteris següents:

  • Acreditació de familia nombrosa/monoparental
  • Acreditació violència de gènere
  • Acreditació d’infants en acolliment
  • Acreditació de situació de discapacitat o dependència

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h o a través de ajuts@cssosona.cat